Sande kommune har ikke tilbud til leirskole. 8. klasse drar på et opplegg som erstatter denne ordningen.