Alle elever starter klokka 08.25. (Se også timeplan/ukeplan for den enkelte klasse som blir delt ut av lærer. Den ligger også på Fronter.)

OVERSIKT OVER TIMER OG FRIMINUTT

Selvik skole 2017 - 2018

1 time

8:25 - 9:25

pause

9:25 - 9:40

2 time

9:40 - 10:35

spisefri

10:35 - 10:55 / 10:40 - 11.20

3 time

11:20 - 12.05

pause

12:05 - 12:15

4 time

12:15 - 13:00

pause

13.00 - 13.10

5 time

13.10 - 14.00

Alle klasser begynner 08:25.

*1. trinn slutter kl. 13.00 hver dag.

*2 trinn slutter 14:00 hver onsdag, ellers kl. 13.00.

*3 trinn slutter 14:00 hver mandag og onsdag, ellers kl. 13.00.

*4 trinn slutter 14:00 mandag, onsdag og torsdag, ellers kl. 13.00.

* 5. trinn slutter kl. 14.00 på mandager, tirsdager, onsdager og torsdager. Fredag kl. 13.00

*6-7. klasse slutter kl. 14.00 alle dager