Rådgiver
Sissel Leet Skeie
E-post: 
Tlf: 33 78 72 45

Sosiallærer
Mette Grønseth Hagen
E-post: 
Tlf: 33 78 72 46

Spesped koordinator
May Kristin Weberg
E-post: 
Tlf: 33 78 72 47

IKT-ansvarlig
Morten Johansen
E-post: 
Tlf: 33 78 72 40

Helsesøster
Anna Elisabeth Tveit Rogde
Tlf: 33 78 71 33

Trinnleder 8. trinn
Berta Gunnerød
E-post: 

Trinnleder 9. trinn
Gine Grønnestad
E-post: 

Trinnleder10. trinn
Espen Eggum
E-post: