Sande er eneste kommune i Vestfold som er MOT-kommune.
Sande ungdomsskole har hatt MOT siden skoleåret 2009/2010.

Ved skolen er det 10 Ungdommer med MOT og 6 MOT informatører.

Se lokal side for MOT Sande