Sande ungdomsskole ligger i Sande sentrum og er kommunens eneste ungdomsskole. Skolen er bygget i 1963, men har gjennomgått flere ombygginger, senest i 2010. Ungdomsskolen får elever fra fire av kommunens barneskoler.

Nøkkelinformasjon

Ansatte
Dagsrytme
Råd og utvalg
Skoleutvikling
Årsmeldinger
Skolemiljø
Reglement og skjema

Åpningstider

08.00-15.30

Telefon

33 78 72 40

Besøksadresse

Skolegata 14
3070 Sande i Vestfold