Kjeldås skole skal være et trygt sted å være og et godt sted å lære.


Handlingsplan mot mobbing