FAU skoleåret 2018-2019

Ole Christian Skjennum
leder

Nestleder:
Magne Stokka
Kasserer:
Ronny Hansen
Sekretær:
Siri Ellingsen Holta
Lageransvarlig:
Geir Olai Jordanger
Styremedlem:
Anita Nordås
Styremedlem:
Torill Johnsrud
KFU-kontakt:
Gunhild Jørgensen Gamst