Organisering av skoledagen

1. økt  kl 08.15 - kl 09.45
2. økt  kl 10.00 - kl 11.15
3. økt  kl 11.45 - kl 12.45
4. økt  kl 13.00 - kl 13.30
5. økt  kl 13.30 - kl 14.00