Organisering av skoledagen

1. økt  kl 08.15 - kl 09.45
2. økt  kl 10.00 - kl 11.00
3. økt  kl 11.35 - kl 12.35
4. økt  kl 12.50 - kl 13.20
5. økt  kl 13.20 - kl 13.50