Administrasjonen:
,
rektor
, undervisningsinspektør
, konsulent
, daglig leder SFO

Kontaktlærer 1. trinn:

Kontaktlærer 2. trinn:

, 2a
, 2b
Kontaktlærer 3. trinn:

Kontaktlærer 4. trinn:

Kontaktlærer 5. trinn:

Kontaktlærere 6. trinn:
6.1
6.2
Kontaktlærer 7. trinn:

Andre ansatte:
 trinnlærer
 trinnlærer
 permisjon
 trinnlærer
 assistent SFO
 permisjon
 trinnlærer
 assistent skole og SFO
 assistent skole og SFO
 trinnlærer
 trinnlærer
 assistent skole og SFO
 trinnlærer
permisjon
 trinnlærer
 assistent skole