Administrasjonen:
, rektor
, undervisningsinspektør - permisjon til 1.1.2020
, undervisningsinspektør 
, konsulent
, daglig leder SFO

Kontaktlærer 1. trinn
Kontaktlærer 2. trinn:
Kontaktlærer 3. trinn:
Kontaktlærere 4. trinn:
, 4a
, 4b
Kontaktlærer 5. trinn:
Kontaktlærer 6. trinn:
Kontaktlærer 7. trinn:

Andre ansatte:
 trinnlærer
 assistent SFO
 trinnlærer
 assistent skole og SFO
 assistent skole og SFO
 trinnlærer
 assistent skole 
trinnlærer
assistent SFO
trinnlærer
 trinnlærer
trinnlærer
 assistent skole og SFO