Aministrasjonen:
, rektor, telefon 33 78 74 03                
, konsulent 33 78 74 04
, daglig leder SFO 970 91 906

Kontaktlærer 1. trinn:
Rita Kjennerud Christoffersen, kontaktlærer

Kontaktlærer 2. trinn:
Katrine Heen, 2a
Stine Marie Land Pettersen, 2b

Kontaktlærer 3. trinn:
Cecilie Engeskaug

Kontaktlærer 4. trinn:
Veronika Lien

Kontaktlærer 5. trinn:
Johanne Hovde Bjørge

Kontaktlærere 6. trinn:
Cecilie Graaterud Schiager
Camilla Therese Hassel

Kontaktlærer 7. trinn:
Anne-Merete Løvli