Velkommen til Haga SFO

Telefon til sfo:
Mobil: 948 80 429

Haga SFO holder åpent hverdager fra 07.00 - 17.00. SFO har et stort fokus på økologisk mat og var en av de første skolefritidsordningene i landet som ble DEBIO-godkjent. På høsten 2013 fikk vi også DEBIO merket i bronse.  SFO har egen handlingsplan som sier noe mere spesifikt om innholdet i SFO. Men vil utdype at vi setter mat og fysisik aktivitet høyt. Vi har ukentlige organiserte aktiviteter med all-idrett, kor. formingsaktiviteter, fotballskole og håndballskole. 

Sande kommune har 4 SFOer, med Haga som den største med ca 150 barn. 
Barna er fordelt på 3 grupper. 
Har du spørsmål så er du velkommen til å sende e-post til SFO. 
 
 Følg oss gjerne Følg oss på facebook
 SFO aktivitet