Haga skole har en egen GNO-avdeling. GNO er en forkortelse for Grunnleggende norskopplæring. Avdelingen består av én lærer som underviser de av skolens elever som har behov for GNO. Ved avdelingen har vi elever uten norskkunnskaper, samt elever med relativt gode norskkunnskaper.

Tre ganger pr. skoleår kartlegges elevenes norskferdigheter. Resultatet fra disse kartleggingstestene brukes som grunnlag for emnene/temaene det undervises i. Hovedområdene det undervises i er grunnleggende (for elever uten norskkunnskaper), utvidelser av ord- og begrepsforråd, kommunikative ferdigheter, syntaks og innholdsforståelse.

I hovedsak plasseres elevene i grupper ut fra hvilke opplæringsbehov de har. Gruppestørrelsene varierer fra 1 til 8 elever.

Leder for tilbudet er