Personalet på Haga skole. Skoleåret 2019/2020

Administrasjonen

Rektor

Inspektør

SFO-leder
Merkantil