Nøkkelinformasjon

Haga skole med ca. 400 elever og til sammen 54 ansatte, ligger i umiddelbar nærhet til Sande Ungdomsskole og Sande sentrum. Skolen er organisert i 7 trinn med 2 eller 3 klasser på trinnet. Skolens satningsområder er klasseledelse, lesing som grunnleggende ferdighet, IKT og vurdering for læring. I tilegg til dette har også Haga, som de andre skolene, en egen SFO. SFO på Haga har ca 140 barn, og er med dette Sandes største SFO.  

På Haga skole har vi en erfaren og stabil personalgruppe med høy kompetanse. Dette gir resultater i form av et godt miljø både når det gjelder det faglige og det sosiale. Vi jobber aktivt for at eleven skal få en solid grunnutdannelse i et mobbefritt miljø.

Følg oss gjerne Facebook Haga skole

Åpningstider

Skole: 08.00-15.30
SFO: 07.00-17.00

Telefon

33 78 71 05

E-post

Besøksadresse

Magna Ottersens 8
3070 Sande i Vestfold