I Sande kommune har vi tre fokusområder

Klasseledelse
Vurdering for læring
SOL

I tillegg har vi disse fokusområdene på egen skole 

- Gode relasjoner og positivt elevsyn. 
- Elevsamtalen/utviklingssamtalen
- Å være en "Vi-skole"
Lesson study med fokus på elevens læring
- Tilpasset opplæring
- Refleksjon av egen praksis annenhver mandag
Vandrende pedagogisk ledelse
- Systematisk arbeid med sosial kompetanse.  "Mitt valg"