PERSONALET 2019-2020

ADMINISTRASJONEN

Rektor


 

Undervisningsinspektør Sekretær Jeg er sekretær på Galleberg skole og har jobbet her siden september 2014. Tidligere jobbet jeg i Aker Solutions fra 1997-2014. Jeg er gift og har tre barn. Jeg bor i Sande hvor jeg også er født og oppvokst.

 SFO-leder,
Jeg har jobbet på Galleberg skole siden 2002. Fra 1991– 2002 jobbet jeg som omsorgsarbeider i Hjemmetjenesten/ sykepleien i Sande kommune. Jeg bor i Sande, er gift og har et barn på 23 år.

KONTAKTLÆRERE

Kontaktlærer i 1.klasse 
Jeg er kontaktlærer i 1.klasse og har jobbet på Galleberg siden desember 2016. Tidligere har jeg jobbet i Drammen kommune.


Kontaktlærer 2.klasse, Jeg har jobbet på Galleberg skole siden jeg ble ferdig med lærerutdanningen i 2001. Jeg har 2 barn. Vi bor i Sande.

Kontaktlærer 3.klasse

Kontaktlærer 4.klasse,  Har samboer og er mamma til to. 

 

Kontaktlærer 5.klasse,
Jeg heter Yvonne Grambo og er 1973 årgang. Dette skoleåret er jeg kontaktlærer for 5.klasse. Jeg har arbeidet på Galleberg skole siden 2000 og trives veldig godt her. Jeg bor i Sande og har to jenter.

Kontaktlærer 6.klasse, 
Jeg jobber som kontaktlærer i 6.klasse sammen med Cathrine. Jeg har tidligere jobbet på Kjeldås skole og Galleberg for noen år siden igjen.

 

Kontaktlærer 7.klasse,
Jeg har jobbet på Galleberg skole siden februar 2009. Før det jobbet jeg som lærer i Lier kommune. Jeg er gift,  har to barn og bor i Sande. I år jobber jeg som kontaktlærer i 7.klasse.

 FAGLÆRERE

Faglærer 1.klasse, 
Jeg jobber som faglærer og spes.ped.lærer på småtrinnet. og har jobbet på Galleberg skole i snart 9 år. Jeg har tidligere jobbet på Ekeberg skole i Holmestrand. Jeg har samboer og fire voksne barn og bor i Holmestrand.

Faglærer 2.klasse,
Jeg har jobbet ved Galleberg skole siden 1995. Tidligere har jeg jobbet som førskolelærer og styrer i både kommunale og private barnehager  fra 1976. Jeg har to voksne jenter, er gift og bor på Ekebergfeltet i Sande.

Faglærer i 2.klasse, . Jeg startet ved Galleberg skole april 2018

 

 

Faglærer 3.4.og 7.klasse, 
Dette skoleåret jobber jeg som faglærer. Tidligere har jeg jobbet på både Haga skole og Kjeldås skole. Jeg bor på Galleberg.

Faglærer 6.klasse, 
Jeg jobber som faglærer for 6.klasse sammen med Renate. Jeg startet å jobbe på Galleberg skole i februar 2015. Tidligere har jeg jobbet i Drammen både som avdelingsleder og lærer.

Faglærer 6.klasse,  
Jeg jobber som faglærer i 6.klasse.


Faglærer mellomtrinnet,
Jeg jobber som faglærer på mellomtrinnet.
Faglærer 7.klasse, I år er jeg faglærer på 7.trinn. Jeg har jobbet på Galleberg skole siden januar 2003. Jeg bor i Sande og har to barn.

 

 ASSISTENTER I SKOLE OG SFO

Assistent i 1.klasse, 
Jeg har siden desember 1999 jobbet som assistent i skole og SFO på Galleberg skole. Jeg bor på Bekke og har to barn. Dette skoleåret jobber jeg mest i 1.klasse. 

Assistent i 2.klasse, Håkon Harang Larsen

 Assistent i 2.klasse

Assistent i 3.4.5.klasse,
Jeg jobber som assistent i skolen og på SFO. Jeg er mest i 3. klasse. På Galleberg skole har jeg jobbet siden 1996.


Assistent i 6. og 7.klasse,
Jeg jobber som elevassistent i skolen og på SFO. Dette året er jeg mest i 7.klasse på dagen. Jeg har jobbet på Galleberg skole siden 1998. 

 

LÆRLING

Lærling i 1.klasse,
RENGJØRINGSPERSONALE