Galleberg skole har en lang historie som strekker seg helt tilbake til den første skolebygningen sto ferdig i 1892. Den siste store utbyggingen og renoveringen fant sted i 2003. Høsten 2018 er det 115 elever fra trinnene 1-7.klasse som starter opp ved Galleberg skole. Totalt er vi 23 voksne.

Verdiordene våre
Trygghet | Mestring | Kunnskap

Nøkkelinformasjon

Ansatte
Dagsrytme
Råd og utvalg
Skoleutvikling
Årsmeldinger
Skolemiljø
SFO
Reglement, skjema og planer
Visma Flyt Skole

Åpningstider

Skole: Mandag til fredag: 08.00-15.30
SFO: Mandag til fredag: 07.00- 17.00

Telefon

Hoved: 33 78 71 00, 1.-2.klasse: 48171438, 3.-4.klasse: 90102549, 5.-7.klasse: 90098726

E-post

Besøksadresse

Gallebergveien 140
3073 SANDE