I Sande kommune er det 5 grunnskoler fordelt på 4 barnskoler og 1 ungdomsskole. Grunnskolene i Sande bruker Fronter som læringsplattform. Læringsplattformen fungerer som ett læringsverktøy for elever og ansatte og som en informasjonskanal for skole-hjem samarbeidet.


Filtre

Skoletype

Viser 5 av 5 skoler

Galleberg skole

Gallebergveien 140, 3073 SANDE  |  Telefon: Hoved: 33 78 71 00, 1.-2.klasse: 48171438, 3.-4.klasse: 90102549, 5.-7.klasse: 90098726

Haga skole

Magna Ottersens 8, 3070 Sande i Vestfold  |  Telefon: 33 78 71 05

Kjeldås skole

Kjeldåsgata 8, 3074 Sande i Vestfold  |  Telefon: Skole: 33 78 71 20   SFO: 970 91 906

Sande ungdomsskole

Magna Ottersensvei 14, 3070 Sande i Vestfold  |  Telefon: 33 78 71 30

Selvik skole

Sandebuktveien 163, 3077 Sande i Vestfold  |  Telefon: 33 78 71 10