Alt.

Plass.

Kostpenger
2016

Kostpenger
2017

Nåværende pris

Ny pris

Totalt

A

Alle dager
Fra 07.00 til 17.00

165,-

200,-

2.725,-

2.725,-

2.925,-

B

4 dager pr uke

135,-

165,-

2.385,-

2.385,-

2.550,-

C

3 dager pr uke

100,-

130,-

1.995,-

1.995,-

2.125,-

D

Halv plass (2/3 dager annenhver uke)

85,-

110,-

1.825,-

1.825,-

1.935,-

E

2 dager pr. uke

70,-

90,-

1.595,-

1.595,-

1.685,-

F

Formiddagsplass

0,-

 

1.410,-

1.410,-

1.410,-

G

Ettermiddagsplass

165,-

200,-

2.385,-

2.385,-

2.585,-

Dagplass

Dagplass ved behov

 

 

225,-

250,-

250,-

  • Det gis søsken rabatt: 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn 3 og 4.
  • Utgifter til sosiale tiltak (mat, turer etc.) er en del av fakturagrunnlaget, og er fastsatt kommunestyret.
  • Det faktureres 11 ganger pr år, med juli som betalingsfri måned.
  • Plassen faktureres forskuddsvis med betalingsfrist 1. hver måned.
  • Plassen mistes etter manglende betaling i 1 måned og etter 2 purringer. Kemneren i Drammen har ansvaret for innfordring av betalingen.
  • Ved for sen henting av barn påløper et ekstra gebyr tilsvarende kommunens dagsats.

Inntektsregulering

For familier med samlet inntekt kroner 500 500,-, vil prisen for full plass reduseres til 2.250,- pr. måned. Matpenger kommer i tilegg.
Det er ikke inntektsavhengig betaling for deltidsplasser.

Dersom dere trenger ytterligere informasjon kan dere kontakte undertegnende. Eller ta kontakt med SFO leder på den enkelte skole. 

Amund Sørum
SFO koordinator, Sande kommune 
E-post.