Plasstype SFO-sats 2019 Matpenger/ sosiale tiltak Sum 2019
A - alle dager. Hel plass fra 07.00 til 17.00 2 805 210 3 015
B - 80 % plass, 4 dager per uke 2 455 170 2 625
C - 60 % plass, 3 dager 2 055 135 2 190
D - 50 % plass, 2/3 dager annenhver uke 1 880 115 1 995
E - 40 % plass, 2 dager per uke 1 640 95 1 735
F - Formiddagsplass 1 450   1 450
G - Ettermiddagsplass 2 455 210 2 665
H - Dagplass 260   260

Utgifter til sosiale tiltak (mat, turer etc.) er en del av fakturagrunnlaget, og er fastsatt kommunestyret.

  • Det faktureres 11 ganger pr år, med juli som betalingsfri måned.
  • Plassen faktureres forskuddsvis med betalingsfrist 1. hver måned.
  • Plassen mistes etter manglende betaling i 1 måned og etter 2 purringer. Kemneren i Drammen har ansvaret for innfordring av betalingen.
  • Ved for sen henting av barn påløper et ekstra gebyr tilsvarende kommunens dagsats.

Inntektsregulering

For familier med samlet inntekt kroner 500 500,-, vil prisen for full plass reduseres til 2.250,- pr. måned. Matpenger kommer i tilegg.
Det er ikke inntektsavhengig betaling for deltidsplasser.

Dersom dere trenger ytterligere informasjon kan dere kontakte undertegnende. Eller ta kontakt med SFO leder på den enkelte skole. 

Amund Sørum
SFO koordinator, Sande kommune 
E-post.