Søknad om permisjon fra undervining behandles av den enkelt skole. Søk i god tid og benytt vårt elektroniske søknadskjema.