Ledige tider, priser, kontaktinformasjon

Kommunelokalet, Prestegården, Blindkjelleren på Kjeldås skole, Sandehallen og Selvikhallen finner du i denne kalenderen. For å finne Blindkjelleren velger du Kjeldås skole i feltet eiendom og deretter Blindkjelleren i feltet bygning. For å finne Selvikhallen velger du Selvik skole i feltet eiendom og deretter Selvikhallen i feltet bygning.

Priser for leie finner du her.

Ta kontakt med hver enkelt skole hvis du ønsker leie en gymsal. De informerer om ledige tider. Her finner du kontaktinformasjon

Ta kontakt med Servicekontoret på eller 33 78 70 00 hvis du vil leie kunstgressbanen eller Sande torg. Prisen for å leie kunstgressbanen finner du her. Servicekontoret informerer om prisen for å leie Sande torg.

Vi sender ut faktura i etterkant av utleie.