Hvem har ansvar for hva?

  • Kommunen har ansvaret for de fleste boliggater og veier. Vi har også ansvaret for mange offentlige servicefunksjoner.
  • Statens vegvesen har ansvar for informasjon og opplæring for å bedre adferden hos trafikantene. De har også ansvar for førerprøver og kontroll av kjøretøy.
  • Politiet driver informasjons- og opplæringsarbeid, men i første rekke er det kontroll og overvåkning av trafikken som er deres politiets ansvar.
  • Trygg trafikk retter sin virksomhet mot informasjons- og opplæringstiltak, særlig i skoleverket.
  • Fylkeskommunen samordner og tilrår trafikksikkerhetstiltak i fylket.

Kommunens trafikksikkerhetsplaner

Kommunens trafikksikkerhetsplan samordner alle forslag til trafikksikkerhetstiltak uansett hvem som har ansvaret for det. Den revideres hvert fjerde år. Her finner du planen for 2014-2018.  

Kommunen forholder seg til regjeringens føringer for trafikksikkerhetsarbeid. Her finner du Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Kommunen lager en hovedplan for samferdsel. Den revideres hvert fjerde år. Her finner du planen for 2015-2019.