Sande kommune tok i 2014 i bruk et system for å varsle innbyggere om feil på vann og avløp og andre hendelser.

For at du skal kunne motta melding fra oss, er vi avhengig av at ditt telefonnummer er registrert i basen som brukes ved varsling. Vi erfarer at mange ikke får disse varslene og det kan være forskjellige grunner til det.

Du må kanskje selv registrere det telefonnummeret du ønsker skal bli kontaktet, og det gjør du enkelt her: www.servicevarsling.no. 

Velg «SJEKK DIN OPPFØRING» og følg veiledningen på skjermen.

Her kan du også oppdatere informasjon og evt. legge til flere adresser du ønsker å få varsel om.