Nå kan du rapportere målerstanden på din vannmåler via internett.

I disse dager mottar alle som har vannmåler avlesningskort for 2019.

Det er viktig å lese av vannmåleren riktig da dette gir grunnlaget både for årsoppgjøret for 2019, og for neste års vann- og avløpsgebyr.

Kort tid etter den 31.12. vil link til måleravlesning på nett fjernes og forbruket til de som ikke har rapportert inn målerstand vil bli stipulert. Kommunen forbeholder seg da retten til å ikke foreta en ny avregning før ved neste års avregning.

Her han du registrere din vannmåleravlesning. 

  • Sjekk at målernummeret som er preget inn i måleren stemmer overens med målernummeret på avlesningskortet. 
  • I de tilfeller hvor det er en vannmåler for varmtvann og en vannmåler for kaldtvann må disse leses av og rapporteres hver for seg.
  • Hvis det er feil/mangler på opplysninger på vannmåleravlesningskortet, ta kontakt med Sande kommune på  eller tlf. 33 78 70 00 eller direkte til ansvarlig 977 32 845.

Ta med alle tall før komma – også nuller. Eventuelle siffer bak komma og røde tall skal ikke tas med.

Sande kommune
Vann- og avløpsavdelingen