Vi ønsker at flest mulig hytter skal tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett. Vi oppfordrer derfor hytteeiere om å gå sammen for å finne fellesløsninger. En felles vann- og avløpsplan gir de beste tekniske løsningene, er mest effektivt og mest lønnsomt.

Vi legger og bekoster rør fram til hytteområdet. Innenfor området og inn til den enkelte hytte må hytteeierne ordne det selv.

Ta kontakt med VA-avdelingen får hvis du har spørsmål om hvordan du går frem.

Her finner du brosjyren Gode avløpsledninger – godt vann med mange gode råd.