Vann- og avløpsnormen (VA-normen) sørger for sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering til alle innbyggerne i kommunen. Den setter standarden for hvordan vann- og avløpsanlegg skal utføres i kommunen og stadfester det som tidligere har vært krav i kommunale utbygginger.

VA-normen består av en temadel og vedlegg. Normen er i stor grad felles for øvrige kommuner i Drammensregionen, men vedleggene er tilpasset den enkelte kommune. Her finner du normen.

http://www.va-norm.no Velg Sande i menyen til venstre.