Alle eiendommer som er tilknyttet offentlig vann og avløp, betaler vann- og avløpsgebyr. Du betaler enten for stipulert eller målt forbruk. 

  • Vi sender faktura til alle abonnenter to ganger i året med betalingsfrist 20. april og 20. oktober.
  • Vannmålere leses av én gang i året med frist 31. desember.
  • Gebyr betales enten etter målt forbruk eller stipulert forbruk.

Stipulert forbruk

Forbruk kan beregnes etter bruksareal på boligen slik at bruksarealet avgjør hvor mange m3 (kubikk) du må betale for. Boliger er delt i tre arealgrupper:

  • T.o.m.70 kvadratmeter: betaler for et stipulert forbruk på 175 m3
  • Over 70 – t.o.m. 200 kvadratmeter: betaler for et stipulert forbruk på 225 m3
  • Over 200 kvadratmeter: betaler for et stipulert forbruk på 275 m3

I tillegg til prisene i listen over, betaler arealabonnenter et fastledd. Dette er en grunnpris som reguleres hvert år.

Hvis du betaler for stipulert forbruk, har du rett til å få montert vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk. Vannmåleren bekostes av kommunen hvis den skal brukes til beregning av årsgebyr. Installasjonen må du som abonnent betale selv.

Målt forbruk

Du må ha installert måler for å kunne betale etter målt forbruk. Da betaler du for det antall m3 som måleren viser at du faktisk har brukt. I tillegg kommer fastledd pr. boenhet. Dette er en grunnpris som reguleres hvert år.

Slik skaffer du deg vannmåler

Huseier må selv betale for å få vannmåler installert. Arbeidet skal utføres av rørlegger som du selv må kontakte. Firmaet fyller ut rekvisisjonsskjema og henter vannmåleren på Sande rådhus. Her finner du rekvisisjonsskjemaet. Det må være gitt tillatelse til tilknytning før vannmåler hentes ut.

Her finner du en brosjyre om installasjon av målere.  

Viktig å huske hvis du har vannmåler

  • Husk å lese av måleren og sende inn målerstand innen 31. desember slik at fakturaen blir riktig.
  • Pass på at du ikke har kraner som drypper, rennende toaletter eller lekkasjer i huset. Selv små lekkasjer blir betydelige summer i løpet av et år.
  • Sjekk måleren når det ikke tappes vann i huset. Er det bevegelser på den, så har du en lekkasje.

Priser og regler

Gebyrene består av tilknytningsgebyr og årsgebyr. Tilknytningsgebyret er en engangsutgift. Årsgebyr består av et fastledd og et forbruksrelatert ledd. Fastledd er en grunnpris som reguleres hvert år.

Forbruket kan enten måles eller stipuleres med utgangspunkt i arealet på boligen. Dette kan du lese om høyere opp på siden.

 Kommunen har en egen forskrift om gebyrer. Hvert år vedtar kommunestyret nye satser for vann- og avløpsgebyrer.

Kommunen tjener ikke på gebyrene

Vi driver vann- og avløpstjenestene etter selvkostprinsippet. Det betyr at inntekter og kostnader skal være like store. Inntektene kommer hovedsakelig fra gebyrene. Kostnadene består av driftskostnader, administrasjonskostnader og kapitalkostnader (renter og avskrivninger).

 Inntekter og utgifter varierer fra år til år. Derfor har vi innført fondsregulering. Det betyr at overskudd eller underskudd blir overført fra ett år til de påfølgende. Overskudd kan for eksempel brukes til å fornye eksisterende vann- og avløpsanlegg eller gis tilbake til abonnentene i form av lavere gebyrer.