Kontakt Tilsynskontoret for små avløpsanlegg i Drammensregionen ved behov for tømming av septiktank, slamavskiller eller hvis du har en tett tank. Her finner du nettsidene deres

De ni kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik samarbeider om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. Lier kommune er vertskommune for tilsynskontoret.