Søknad og ferdigmelding

Når du bygger bolig eller skal tilknytte eksisterende bygg til offentlig vann og avløp (kloakk), må du søke om sanitærabonnement. Her finner du søknadsskjema. 

Det er viktig at du er klar over at arbeid med vann- og avløpsledninger også er eller kan være søknads- eller meldingspliktig etter plan- og bygningsloven. Byggesaksavdelingen vår behandler slike søknader.

Ferdigmelding med målsatt skisse av utvendig ledningsanlegg skal sendes inn til oss. Skjema for ferdigmelding.  

Krav til private ledninger

Alt arbeid med tilkobling til kommunale ledninger skal utføres av fagkyndig foretak. De som utfører arbeidene skal minimum ha ADK 1-bevis.

Her finner du krav for tilknytning av stikkledninger til det kommunale rørledningsnettet.  

Abonnementsvilkår

Abonnementet til kommunens vann- og eller avløpstjenester fastsetter abonnentens og kommunens rettigheter og plikter. Her finner du vilkårene.

Pålegg om tilknytning

Kommunen kan, der forholdene ligger til rette for det, kreve at eksisterende bebyggelse og fritidsbebyggelse tilknyttes kommunalt vann og avløp. For veiledning/ informasjon om tilskuddsordning – se side 2 på søknadskjema.