Sandes hovedanlegg for rensing av kloakk er Lersbryggen renseanlegg. Det er et mekanisk/kjemisk renseanlegg med utslipp til Sandebukta. Avløpet fra Tuft-området ledes til Solumstrand renseanlegg i Drammen.

Holmestrand og Sande kommune har inngått en avtale om ett fellesanlegg for rensing av kommunalt avløpsvann. Avløp fra Sande blir overført gradvis til renseanlegget i Holmestrand. Målet er at renseanlegget i Sande blir lagt ned innen utgangen av 2018.

Kontakt vår vann- og avløpsvakt på 911 67 431 ved feil og mangler. Telefonen er døgnbemannet.