Vi er selv hovedleverandør av vann til kommunen innbyggere. Det er viktig for oss å tilby vann av god kvalitet. De kommunale vannkildene er Røysjø og Blindevann.

Hvis du bor nord i kommunen og er kommunal abonnent har du vann fra Røysjø, da kan du finne mer informasjon her. Normalt leveres det røysjøvann fra grensen mot Drammen og ned til området like nord for Galleberg skole og Foss mølle. 

De øvrige kommunale abonnenten har vann fra Blindevann.

Vi drifter og vedlikeholder kommunens vannledningsnett og vannbehandlingsanlegg. Ved feil og mangler kontakt vår døgnåpne vann- og avløpsvakt på 911 67 431.

I tillegg finnes det flere private vannverk i kommunen. Det største er Sande vannverk AS som leverer til Dunihagen og deler av Sande sentrum.