Vi er selv hovedleverandør av vann til kommunen innbyggere. Det er viktig for oss å tilby vann av god kvalitet. De kommunale vannkildene er Røysjø og Blindevann.

Hvis du bor nord i kommunen og har vann fra Røysjø, kan du finne mer informasjon her.

Vi drifter og vedlikeholder kommunens vannledningsnett og vannbehandlingsanlegg. Ved feil og mangler kontakt vår døgnåpne vann- og avløpsvakt på 911 67 431.