Vi er pålagt å følge opp overtredelser av bestemmelser gitt i, eller i medhold av plan- og bygningsloven. Overtredelser av mindre betydning kan vi la være å forfølge. Vi prioriterer saker der det er fare for helse, miljø eller sikkerhet. Privatrettslige forhold forfølges ikke.

Hva er en ulovlighet?

Ulovligheter er overtredelser i strid med plan- og bygningsloven. Et eksempel på dette er tiltak som kunne vært omsøkt, men som er gjennomført uten tillatelse fra oss.

Skal du melde fra om en ulovlighet?

Si fra til oss om det du tror kan være ulovlig. Vi sjekker om det faktisk er en ulovlighet og hvilke følger den i så fall skal få.

Slik går du frem:

  • Sjekk om tiltaket er søknadspliktig. Du finner informasjon om det her. Hvis svaret er ja, må du sjekke om vi har gitt tillatelse. Hvis svaret er nei, melder du fra om saken til oss. Det må du gjøre skriftlig. Du finner adresse litt lengre ned på siden. Ta gjerne kontakt om du har behov for hjelp til å finne ut av dette.

Disse opplysningene trenger vi når du melder fra til oss:

  • Beskrivelse av tiltaket, gjerne dokumentert med bilder.
  • Fullstendig adresse, gjerne med gårds- og bruksnummer. Hvis du ikke kjenner til gårds- og bruksnummer, kan du søke det opp i kartløsningen vår.

Du kan sende inn saken til eller som brevpost til:

Sande kommune
Postboks 300
3071 Sande i Vestfold.

Hvilke saker følger vi opp?

Når vi har fått den skriftlige henvendelsen fra deg, undersøker vi om det dreier seg om et ulovlig forhold i strid med regelverket. Vi har ikke kapasitet til å følge opp alle ulovlighetssaker og prioriterer saker der det er fare for liv, helse eller sikkerhet. Eksempel på dette kan være ulovlige boforhold. 

Her finner du en beskrivelse av hvilke typer saker vi prioriterer.

Vår behandling av saken

Vi skriver til de berørte parter og ber om en redegjørelse. Deretter går vår kommunikasjon direkte med dem.

Vi holder ikke deg som innmelder orientert, men du kan selv følge saken ved å gå inn på vårt dokumentinnsyn og søke den opp.  Brev og andre dokumenter er synlig der i tre måneder etter utsendelse. Dersom du ønsker eldre dokumenter, må du ta kontakt med