I forhåndskonferansen treffer du en av våre saksbehandlere og kan diskutere planene dine. Konferansen må bestilles. Med bakgrunn i opplysninger i bestillingen kan saksbehandler forberede konferansen slik at du får best mulig svar.

Må bestilles

Her finner du bestillingsskjema som du må fylle ut og sende til . Legg også ved opplysninger om tiltaket.

Vi tilbyr vanligvis forhåndskonferanse etter to uker fra vi har mottatt bestillingen din.

Hvorfor forhåndskonferanse?

Hensikten med forhåndskonferansen er å avklare hvilke bestemmelser og krav som gjelder for byggeplanene dine. Typiske spørsmål kan være:

  • Uklare reguleringsbestemmelser
  • Behov for dispensasjon
  • Krav om ansvarlige foretak
  • Krav om uavhengig kontroll
  • Uttalelse fra andre myndigheter

Forhåndskonferansen må ikke forveksles med saksbehandling. Vi tar ingen bindende beslutninger. Vi kan for eksempel ikke bestemme at dispensasjonen kan gis, men vi kan forklare hvilke dispensasjoner du trenger.

Vi lager et kort referat som dokumenterer hva som kom frem i møtet. Det danner grunnlag for videre saksbehandling.