Vår behandling

Vi gir beskjed innen tre uker om at vi har mottatt søknaden.

Slik er fristene for saksbehandlingen:

  • Søknad uten ansvar: Tre uker fra vi har mottatt komplett søknad. Fristen forutsetter at tiltaket ikke betinger dispensasjon eller tillatelse/uttalelse fra annen myndighet.
  • Ordinær søknad med krav til ansvarlig foretak: Tre uker fra vi har mottatt komplett søknad. Fristen forutsetter at tiltaket ikke betinger dispensasjon eller tillatelse/uttalelse fra annen myndighet eller har nabomerknader.
  • Rammesøknad: 12 uker fra vi har mottatt komplett søknad. 
  • Søknad med dispensasjon, nabomerknader og/eller krav til tillatelse, uttalelse fra annen myndighet: 12 uker fra vi har mottatt komplett søknad.

Her kan du søke opp din sak og se hvor langt den er kommet.