Slik søker du

Her finner du søknadsskjemaer 

Legg ved situasjonskart og naboliste som ikke er eldre enn ett år. Situasjonskart er et kommunalt kart der tiltaket skal tegnes inn. Det skal være i målestokk 1:500 eller 1:1000 hvis tiltaket er stort. Tiltaket skal målsettes i seg selv, og kartet skal påføres alle kritiske avstander til veg, vann- og avløpsledninger, nabogrense og andre bygninger. Situasjonskart og naboliste kan du bestille fra oss mot å betale et gebyr. Oppgi gårds- og bruksnummer eller adresse. Bestillingen sendes til .

Orientering om krav til tegninger finnes her. .

Du må varsle naboene på nabolista før du sender inn søknaden. Skjema for nabovarsel finner du enten ved å bruke elektronisk skjema på ByggSøk, eller på siden for papirblanketter.

Her finner du mer informasjon om nabovarsel 

Søknaden skal bestå av søknadsskjema og:

Her finner du et kart der du kan søke opp eiendommen din og finne nyttig informasjon til søknaden din.