Har du sjekket dette?

  • Finnes det regler for eiendommen din i kommune- eller reguleringsplan som gjør at du må søke dispensasjon?
  • Har du sjekket avstandsregler og byggegrenser?
  • Har du husket på byggeforbudssonen langs sjøen og vassdrag?
  • Er du innenfor tillatt utnyttelsesgrad på tomta?
  • Ligger det ledninger i grunnen?