Før du sender inn søknad

Hvis du har spørsmål om innsending av søknad og krav til søknaden, kan du finne svar på nettsidene våre. Hvis du har andre spørsmål, kan det være nyttig med en forhåndskonferanse. Her finner du mer informasjon om forhåndskonferanser