Ferdigstillelse

Ferdigattest

Når arbeidet er ferdig, må du sende inn søknad om ferdigattest før tiltaket kan tas i bruk. Ferdigattest viser at saken er ferdigbehandlet, og at arbeidet er i tråd med tillatelsen og regelverket.

Midlertidig brukstillatelse

Dersom det gjenstår mindre arbeider som ikke er til hinder for at tiltaket kan tas i bruk, kan du søke om midlertidig brukstillatelse. Vi setter da en frist for når de gjenstående arbeidene skal være ferdig og søknad om ferdigattest skal sendes inn.