Dette må et ansvarlig foretak søke om

Søknad, prosjektering og utførelse av tiltak som nevnt i § 20-1, skal forestås av foretak med ansvarsrett etter kapittel 23, med mindre unntak følger av §§ 20-4 til 20-8. Ta kontakt med oss om du er usikker.

Her finner du en sjekkliste som viser hva du må passe på når du søker.

Se plan- og bygningsloven kapittel 4-1