Dette kan du søke om selv

Det er en del mindre tiltak som du kan søke om selv og uten hjelp fra et ansvarlige foretak.

  • Et enkelt tilbygg (ikke påbygg) hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m². Tilbygget kan i tillegg ha kjeller uten at denne regnes med i BRA. Tilbygget kan ikke inneholde egen boenhet.
  • En enkelt frittliggende bygning (eks. garasje) som ikke skal brukes til beboelse, og hvor BRA eller BYA ikke er over 70 m². Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller uten at denne regnes med i BRA.
  • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet, f.eks. fra bod til soverom.
  • Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i pbl §20-1 j) og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år.
  • Her finner du en sjekkliste som viser hva du må passe på når du søke.