Formålet med tilskudd til avløsning er å bidra til å dekke kostnadene til avløsning i jordbruket. Tilskudd til avløsning omfatter tilskudd til avløsning ved (1) ferie og fritid og (2) ved sykdom, fødsel, adopsjon og dødsfall.

Hvem kan få tilskudd til avløsning?

Tilskudd til avløsning kan gis til foretak som er berettiget produksjonstilskudd. Avløsning ved ferie og fritid omfatter alle foretak med husdyrhold, mens avløsning ved sykdom mv. gjelder i tillegg foretak med helårs veksthusproduksjon, samt i onnetida for foretak med plante-/honningproduksjon.

Avløseren kan ikke være under 15 år, det er ingen øvre aldersgrense for avløseren. Avløseren kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket eller være ektefelle eller samboer til en som har næringsinntekt fra foretaket.

 Hvordan søker du?

Søknadene behandles av kommunen, mens Fylkesmannen er klageinstans.

Nyttige lenker: