Kommuneskogen i Sande er med sine ca 20.500 dekar skog en av Vestfolds største skogeiendommer. Til skogeiendommen hører det også med fem skogshusvær. To av hyttene ligger på Østskogen, de tre andre på Vestskogen.

Vi har inngått leieavtaler med lokale lag og foreninger om bruk av hyttene. Ønsket vårt er at hyttene i størst mulig grad skal kunne brukes av lag, foreninger, skoler, barnehager og andre. I den forbindelse er det gjort avtale med de foreninger som i dag står som leietakere om at også andre, etter nærmere avtale skal kunne benytte hyttene når det er ledig kapasitet.

Interesserte bes henvende seg direkte til kontaktperson for den enkelte hytte:

 • Suluvannshytta, som er lokalisert til strandsonen sydøst av Suluvann på Østskogen, leies av Østre Sande jeger- og fiskerforening. Bilvei helt fram.
  Kontaktperson: Knut Fjæstad, tlf: 915 33 616
 • Svartevannshytta leies av Kjeldås 4H. Hytta ligger ved Svartevann på Østskogen og består av tømmerhytte og stall. Bilvei helt fram.
  Kontaktperson: Jarle Johannessen, tlf: 959 20 549 
 • Solbergsetra leies av Sande jeger- og fiskerforening. Hytte med stall er lokalisert til nord for Guriløkka på Vestskogen. Bilvei nesten helt fram.
  Kontaktperson: Magne Stenbrenden, tlf: 907 25 128
 • Kalmosetra leies av Sande Sportsklubb. Hytta ligger i nærhet av Montebello arena på Vestskogen. Bilvei nesten helt fram.
  Kontaktperson: Otto Galleberg, tlf: 988 64 867
 • Tømmerhytte ved Lavvannsmyr. Hytta ligger like ved enden av skogsbilveien som går opp gjennom Kalmoskogen på Vestskogen. Det er Sande ungdomsskolen som leier hytta.
  Kontaktperson: Vidar Wang, tlf.: 948 14 044