Tilskudd til avløsning omfatter tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel o.l.

Formål

Formålet med tilskudd til avløsning er å bidra til å dekke kostnadene til avløsning i jordbruket.

Hvem kan få tilskudd til avløsning?

Tilskudd til avløsning kan gis til foretak som er berettiget produksjonstilskudd. Avløsning ved sykdom eller førsel gjelder både foretak med  husdyrhold eller helårs veksthusproduksjon, samt i onnetida for foretak med plante-/honningproduksjon.

Avløseren kan ikke være under 15 år, det er ingen øvre aldersgrense for avløseren. Avløseren kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket eller være ektefelle eller samboer til en som har næringsinntekt fra foretaket.

 Hvordan søker du?

  • Sykdom mv: søknad fremmes på eget skjema.
    Søknadsfrist: 3 måneder etter siste dag med rett til stilskudd. Fra 30. juni 2015 er det gjeninnført øvre aldersgrense på 70 år for tilskudd til avløsning ved sykdom.

Søknadene behandles av kommunen, mens Fylkesmannen er klageinstans.