Tidligpensjon skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruket / gartneri og skogbruk.

Hvem kan få tidligpensjon?

Bruker må ha fylt 62 år for å få tidligpensjon. Aldersgrensen for ektefelle/samboer er 57 år når det søkes om tobrukerpensjon.

Verken bruker eller ektefelle/samboer kan eie landbrukseiendom når en av dem eller begge går over på tidligpensjon. Landbrukseiendommen må være overdratt og tinglyst på ny eier, eller forpaktningsforholdet må være oppsagt.

Det er krav til minimum gjennomsnittlig næringsinntekt.

Retten til tidligpensjon faller bort for bruker og eventuell ektefelle/samboer ved utgangen av den måned brukeren fyller 67 år.

 Hvordan søker du?

Søknad om tidligpensjon sendes kommunen. Fylkesmannen avgjør søknader fortløpende.

Nyttige lenker: