Ordningen med landbruksvikar skal bidra til å sikre at foretak med husdyr- og planteproduksjon får tilgang på kvalifisert hjelp til avløsning ved sykdom, ferie og i krisesituasjoner.

Hvem kan få landbruksvikar?

Det er kun foretak som er berettiget tilskudd til avløsning ved sykdom mv. som kan benytte landbruksvikar. Landbruksvikaren kan tilkalles ved sykdom, skade eller dødsfall hos den som har det daglige ansvaret for arbeidet på foretaket. Det kan også gjelde andre krisesituasjoner som akutt sykdom, skade eller dødsfall i nær familie, dvs. ektefelle, barn, foreldre. Landbruksvikaren skal kunne komme på kort varsel. 

Hvor kan jeg få tak i landbruksvikar?

Avløserlagene har ansvaret for landbruksvikarene og avløserne er ansatt i avløserlaget.
Ring:
Vestfold landbrukstjenester
TLF. 33 33 51 45.
(E-post: )

Avløserlagene kan ikke kreve mer enn den maksimale tilskuddssatsen pr. dag for avløsning ved sykdom mv., som betaling for landbruksvikar.