Godt drenert jord er en forutsetning for å øke produktiviteten og øke matproduksjonen i årene fremover, samt bidrar positivt til miljøet gjennom å redusere faren for tap av jord og næringsstoffer til vassdragene. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre av den sterke drivhusgassen lystgass enn vannmettet jord.

Satser

Det gis 2000 kr pr dekar systematisk grøfting eller 30 kr pr løpemeter for usystematisk grøfting (inntil 2000kr pr dekar). 

Hvordan søker du?

Tilskudd gis til drenering av landbruksjord, jfr jordlovens definisjon (§ 12). Det skal søkes på eget skjema, vedlagt kart med skisse over planlagt grøfting og grøfteplan.