Bestemmelser om lagring og bruk av silopressaft finnes i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

Krav til lagring

Silopressaft skal samles opp og lagres slik at den ikke fører til forurensing eller fare for forurensing. Ved nybygging, utvidelse og utbedring av siloanlegg skal de tekniske retningslinjene fastsatt av Landbruksdepartementet følges.

 Krav til spredning

Silopressaft kan brukes til fôr eller til gjødsel. Bruk av silopressaft som gjødsel følger samme regler om gjødslingsplan og spredetidspunkt som for øvrige gjødselvarer av organisk opphav. Se §§ 22-23 i forskriften.

Hva gjør kommunen?

Kommunen kontrollerer og godkjenner anlegg for lager av silopressaft før det tas i bruk.