Hensikten med fondet er å arbeide for å sikre god vannkvalitet i Eikernvassdraget

EVIKS, Eikeren Vannverk Interkommunale Selskap, avsetter hvert år midler til miljøoptimaliserende tiltak. Midlene administreres gjennom Eikerenfondet. 

Søknad

Klikk her for mer informasjon og søknadsskjema.

Søknad sendes
EVIKS,
Fabrikkgt. 5B
3320 Vestfossen

eller

 Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1.november hvert år.

Nyttige lenker: 

Eikeren Vannverk Interkommunale Selskap – EVIKS