Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring.

Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring. Skaden må imidlertid ha oppstått som følge av en naturulykke. Alt du trenger å vite om naturskadeordningen finner du på  Landbruksdirektoratets hjemmesider.

 Hva kan erstattes?

Ordningen gjelder naturskader det ikke er mulig å forsikre seg mot gjennom en vanlig forsikringsordning.

Hvem kan få erstatning?

Alle privatpersoner kan søke erstatning fra Statens naturskadeordning. I tillegg kan organisasjoner, veilag, tomtefestere og selskap søke, men her gjelder visse forutsetninger.

Klikk her for å lese mer om hvem som kan få erstatning.   

Hvordan søker du?

Søknad sendes til Statens naturskadeordning via Altinn.

Klikk her for å lese mer om hvordan du søker om naturskadeerstatning.

Klage på et vedtak i forbindelse med søknad om naturskadeerstatning?

Ønsker du å klage på vedtak i din sak, kan du gjøre det elektronisk fra samme side som du sendte din søknad fra.

Klikk her for å lese mer om klageadgang

Nyttige lenker:

Naturskadeordningen (Landbruksdirektoratets hjemmesider) 

Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven)