Fiske i sjøen og i vassdrag

I sjøen er fiske med stang og håndsnøre fritt for alle. Det er visse begrensninger i utløpet av Sandeelva og andre elve- og bekkeos. 

Fiskeavgift

Du må betale den statlige fiskeravgiften hvis du skal fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen. Personer under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. Årsavgiften finner du på nettsidene til Miljødirektoratet.

Avgiften gjelder fra 1. januar til 31. desember. 

Innlandsfiske

Skal du fiske innlandsfisk, må du ha grunneiers tillatelse eller fiskekort. Fiskekort kan kjøpes på Inatur.no, i lokale utmarkslag, lokale jeger og fiskerlag, ved bomkasser på skogsbilveier eller ved henvendelse til grunneiere.

Barn og unge under 16 år trenger ikke å betale fiskekort.