Kommunen plikter å ta vare på sykt og skadet vilt samt vilt som felles som skadedyr etter tillatelse. Skadet vilt som må avlives, og vilt som felles som skadedyr, er viltfondets eiendom.

Viltulykker langs bilvei

Dødt vilt som ligger på vei eller veikant, er veimyndighetenes ansvar.

  • Dersom du er helt sikker på at dyret er dødt, kan veimyndighetene varsles på telefon 175 (tast 1).
  • Dersom dyret lever eller du er i tvil, ring politiet (telefon 02800). 

Selvdøde dyr

Selvdøde dyr er grunneiers ansvar. Dersom kadaveret ikke er til vesentlig sjenanse eller forurenser, kan det bli liggende i naturen. Vi ønsker å bli underrettet om funn for registrering og rapportering, men vi har ingen plikt til å ta hånd om, grave ned eller fjerne annet dødt vilt.

Fallviltnemnda

Kommunen har kompetente personer som gjennomfører offentlige ettersøk på vegne av kommunen, en oversikt over disse finner du her

Ville katter, rotter og lignende, samt syke dyr og dyrevern

Spørsmål om ville katter, rotter, osv. rettes til Mattilsynet. Ansvaret for alle syke dyr og dyrevern tilligger Mattilsynet og Dyrevernsnemnda.
Her finner du kontaktinformasjon til mattilsynet.


Preparering av døde dyr

Både vi og andre kommuner får ofte henvendelser om vilt som er funnet dødt. Privatpersoner ønsker gjerne å beholde det for preparering. Slikt vilt er viltfondets eiendom dersom arten er søkepliktig. Fremgangsmåten er at vedkommende søker gjennom en autorisert preparant til Miljødirektoratet. Privatpersoners ønske om å beholde viltet til eget bruk vurderes da opp mot behov som ulike institusjoner har.